Lễ ký kết hợp đồng dự án khách sạn Green Island – Đà Nẵng