Người dân có thể gặp khó vì cách nộp thuế trước bạ ô tô mới

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được các giao dịch điện tử theo cách của Bộ Tài chính vừa đưa ra, nhất là đối với người dân nông thôn.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết có các phương thức dành cho người dân nộp thuế trước bạ là nộp qua điện tử và nộp trực tiếp tại các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thu thuế, phí như: Ngân hàng, kho bạc, cơ quan thuế…

Ngay sau khi áp dụng mức thuế trước bạ mới, Bộ Tài chính tiến hành thí điểm cách thức nộp thuế mới.

Cụ thể, người nộp thuế trước bạ phải nộp thuế theo hình thức internetbanking của ngân hàng hoặc vào website của Tổng cục Thuế để nộp trực tiếp phần thuế khi được yêu cầu. Tuy nhiên, người nộp thuế phải có tài khoản ngân hàng để xác nhận các giao dịch chuyên môn với cơ quan chức năng.

Khai nộp thuế trước bạ điện tử, người dân phải khai đầy đủ thông tin gồm Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật; Giấy chứng nhận bảo vệ môi trường, Giấy chứng nhận kiểu loại trên mẫu tờ khai lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính.

Theo quy định của Bộ Tài chính, sau khi người dân nộp thuế trước bạ, ngân hàng trích nợ tài khoản của người nộp thuế thực hiện quyền thông tin về chứng từ nộp thuế cho người dân và cung cấp các xác thực này với cơ quan công an để đăng ký xe.

Đối với những người kê khai nộp thuế trực tiếp qua cơ quan thuế hoặc trực tiếp qua giao dịch điện tử. Người dân phải có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý như con dấu và chữ ký thì chỉ cần ghi mã hồ sơ, tên khoản nộp mà không phải kê khai thông tin đặc điểm xe.

Các thông điệp truyền dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Cảnh sát giao thông đều phải kèm thông điệp điện tử xác nhận giữa đơn vị gửi, nhận và thời gian nhận, gửi, thông điện xác nhận là cơ sở để xác định việc truyền dữ liệu điện tử thành công.

Theo quy định của Bộ Tài chính, trường hợp số tiền nộp phí trước bạ phải nộp nhiều hơn số tiền người dân đã nộp, cơ quan chức năng phải hướng dẫn người nộp thuế lập lại tờ khai, điều chỉnh các ứng dụng quản lý để nộp đủ số tiền theo quy định.

Để hoàn tất thủ tục nộp thuế trước bạ, sau khi người dân làm xong hết các thủ tục, cơ quan thuế nhắn tin thông báo cho người dân đến cơ quan cảnh sát giao thông để làm thủ tục đăng ký xe như mã hồ sơ, trong đó có các biên lai ghi khác nhau như chứng nhận nộp tiền thuế trước bạ và các giao dịch này phải được gửi từ cơ quan thuế với cơ quan công an.

Trong năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 942 về bổ sung danh mục tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy mới. Cụ thể có135 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 19 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước được điều chỉnh thuế trước bạ; 29 loại xe máy hai bánh nhập khẩu; 127 loại xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước cũng phải chịu điều chỉnh thuế trước bạ lần này.

Cụ thể, có nhiều mẫu xe sang có thuế trước bạ được điều chỉnh tăng hơn trước gần 3 tỷ đồng. Đối với xe máy, các xe như Honda Vision, Air Blade, SH Mode, SH150i/150i ABS và Yamaha Janus sẽ bị áp giá tính lệ phí trước bạ mới. Trong đó, giá căn cứ để tính lệ phí trước bạ tăng từ 2 cho tới 24 triệu đồng/chiếc.