Lễ cất nóc tòa nhà CT2 – Chung cư Hoàng Mai, Hà Nội tháng 10/2017